Kategorie S20

opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20m2, pokud vykonal teoretickou zkoušku