Kategorie M24

opravňuje k vedení rekreačního plavidla s délkou trupu do 24m. Věk nejméně 20 let, vlastnictví průkazu vůdce malého plavidla alespoň 4 roky, úspěšné absolvování ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby